skattefunn_250

SkatteFUNN: Fradrag for FoU-kostnader

Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

Les mer ››
naringsphd_250b

Nærings-ph.d: Doktorgrad i bedrift

Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdannelse. Kandidatene tar en ordinær doktorgrad samtidig som de er ansatt i norske bedrifter. Problemstillingene kandidatene tar for seg i sin forskning har klar relevans for bedriftene de jobber i. Et løft for virksomheten At ansatte tar doktorgradsutdanning er et stort løft for mange virksomheter. Nærings-ph.d. er...

Les mer ››